WSPÓŁCZESNE ZNACZENIE KODEKSU GOSEIBAI SHIKIMOKU

BEATA KROBSKA

[accordions]
[accordion title=”ABSTRACT”]TZmiany systemu prawnego wynikały również z zastrzegania sobie przez zachodnie mocarstwa wyłączenia swoich obywateli spod jurysdykcji japońskiej. Tym samym przedstawiciele mocarstw wymusili na Japończykach przyjęcie systemu prawnego w zachodnich standardach. U schyłku XIX wieku silny wpływ na prawo japońskie wywarło więc prawo francuskie, na przełomie XIX/XX wieku – prawo niemieckie, a po zakończeniu II Wojny Światowej prawo amerykańskie.

Changes in the legal system resulted also from reserving yourself by Western powers off their citizens from the jurisdiction of the Japanese. Thus, representatives of the Powers forced the adoption of the Japanese legal system in western standards. In the late nineteenth century a strong influence on Japanese law has had so French law, in the late nineteenth / twentieth century – under German law, and after the end of World War II – US law. [/accordion]
[accordion title=”ARTICLE INFO”]
Keywords
Japonia, system prawny, mocarstwa, zachodnie standardy; Japan, legal system, Powers forced, western standards
[/accordion]
[accordion title=”DOWNLOAD”]PDF
HTML[/accordion]
[accordion title=”DOI”] [/accordion]
[/accordions]