SZKOŁA KARATE – WYCHOWANIE I TRENING W KULTURZE BEZPIECZEŃSTWA PERSONALNEGO I KOLEKTYWNEGO

Juliusz Piwowarski
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie

[accordions]
[accordion title=”ABSTRACT”]Artykuł przedstawia metody nauczania karate odnosząc ich wartości do współczesnej kultury bezpieczeństwa. Autor w opracowaniu zwraca szczególną uwagę na istotne kwestie rozwoju duchowego w treningu karate, takie jak uzyskanie czystego, spokojnego umysłu, opanowanie, praktykowanie medytacji. W publikacji autor eksponuje oraz omawia związek zasad karate z religią Wschodu, przedstawia osadzenie kulturowo-religijne praform karate-do oraz budo porównując je z poglądami wschodnich mistrzów Sztuki Walki.[/accordion]
[accordion title=”ARTICLE INFO”]
Keywords
szkoła karate, karate, sztuki walki, kultura bezpieczeństwa, religia Wschodu
[/accordion]
[accordion title=”DOWNLOAD”]PDF [/accordion]
[accordion title=”DOI”] [/accordion]
[/accordions]