Myślenie matematyczne a weryfikacja błędnej intuicji w kontekście bezpieczeństwa. Studium przypadku

Juliusz Piwowarski
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie

Tadeusz Ratusiński
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie


The following article presents an example that show how erroneous beliefs and intuition of the entity activities can influence on making the wrong decisions. Applied study of a simple case shows that the tool sufficient to verify the correctness of reasoning process and taking ruther consequences of the decisions of the entity might be knowledge of the basic mathematical engine.


Keywords
security culture, security studies, interdisciplinarity, Monty Hallparadox, making decisions, mathematical thinking