Znaczenie kontroli dla bezpieczeństwa wewnętrznego w państwie prawa

Wojciech M. Hrynicki
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie

[accordions]
[accordion title=”ABSTRACT”]1) Cel
Celem artykułu jest wykazanie istotności kontroli dla bezpieczeństwa wewnętrznego w państwie. Kontrola jest zjawiskiem wielobiegunowym, które poprzez wyspecjalizowane podmioty, specyfikę narzędzi oraz rozbudowany system stoi na straży wielorodzajowego bezpieczeństwa wewnętrznego – zarówno w aspekcie publicznym, jak i powszechnym. Sprawny system kontroli w państwie gwarantuje bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz zapobiega katastrofom technicznym i klęskom żywiołowym.
2)Wprowadzenie
Bezpieczeństwo wewnętrzne, którego podmiotem jest państwo, należy do zjawisk wieloaspektowych, bowiem środowisko państwa związane jest z wieloma płaszczyznami zadań publicznych. Stąd też można wyróżnić przykładowo bezpieczeństwo polityczne, administracyjne, ekonomiczne, ekologiczne, rolne, spożywcze, sanitarne, finansowe, społeczne, kulturowe. Niezależnie od typu bezpieczeństwa wewnętrznego wymaga ono szeregu działań ze strony państwa celem jego utrzymania i pogłębiania. Jednym z instrumentów służących do budowania bezpieczeństwa wewnętrznego w państwie jest kontrola oraz system kontroli, na który składają się zarówno składniki osobowe, jak i rzeczowe. W tym znaczeniu kontrola musi być rozumiana jako ustalenie istniejącego stanu rzeczy oraz stanu pożądanego, określanego przez odpowiednie wzorce czy normy postępowania, następnie zaś ich porównywanie i zaznaczenie różnic, a w końcu jako ustalenie przyczyn tych różnic i przedstawienie zaleceń w celu usunięcia nieprawidłowości.
3)Metodologia
Autor rozpatruje zagadnienie istotności kontroli dla bezpieczeństwa wewnętrznego w państwie, śledząc poglądy na te tematy, i w tym zakresie posiłkuje się metodą krytycznej analizy źródeł. Metoda ta wzbogacona zostaje o analizę danych statystycznych różnych obszarów kontroli w państwie, co związane jest z wykorzystaniem metody empirycznej statystycznej. Posiłkowo wykorzystano także metodę dogmatyczno-prawną, analizując przepisy aktów prawnych związanych z wykonywaniem kontroli w państwie prawa.
4)Wnioski
Autor dowodzi, że kontrola jest nieodzownym elementem bezpieczeństwa wewnętrznego w sprawnie zarządzanym państwie prawa realizującym zasady sprawiedliwości społecznej. Wielość rodzajów kontroli oraz sposoby jej realizowania współgrają z typami bezpieczeństwa wewnętrznego istotnymi w państwie prawa. Bezpieczeństwo wewnętrzne w państwie gwarantowane jest systemem kontroli, na który składają się zarówno składniki osobowe, jak i rzeczowe.[/accordion]
[accordion title=”ARTICLE INFO”]
Keywords
security, internal security, control, significance of control for internal security
[/accordion]
[accordion title=”DOWNLOAD”]PDF
HTML[/accordion]
[accordion title=”DOI”] 10.24356/SEL/20/1 [/accordion]
[/accordions]