Powstanie i ewolucja wywiadu gospodarczego

Bartłomiej Pater

[accordions]
[accordion title=”ABSTRACT”]Obecnie na świecie potencjał gospodarczy państw decyduje o ich miejscu i znaczeniu na arenie międzynarodowej. Pozyskiwanie informacji gospodarczych staje się priorytetem przy podejmowaniu decyzji politycznych oraz wspiera system kierowania państwem. Taką tendencję widać również w sektorze prywatnym. Funkcjonujące w nim firmy narażone są na ciągłe ataki ze strony konkurencji. Wykradanie baz klientów, wyników finansowych, projektów to stałe praktyki. Wywiad gospodarczy (ekonomiczny) w miarę upływu lat staje się dominujący wśród innych form wywiadu. Jego zadaniem jest prowadzenie skutecznych działań mających chronić państwo, społeczeństwo i podmioty gospodarcze przed ewentualnymi atakami z zewnątrz i ich destabilizacją. Celem artykułu jest omówienie pojęcia wywiadu gospodarczego (w tym różnych jego definicji), specyfiki jego działania i ewolucji na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat. Ważnym elementem jest też przedstawienie różnic występujących pomiędzy wywiadem gospodarczym państwowym i pozapaństwowym. Rozważania teoretyczne i definicyjne mają na celu wprowadzenie w zagadnienia związane z wywiadem gospodarczym oraz stanowią próbę uporządkowania wiedzy w obszarze wywiadu gospodarczego, a także ukazanie jego genezy i kierunku rozwoju w Rzeczpospolitej.[/accordion]
[accordion title=”ARTICLE INFO”]
Keywords
wywiad gospodarczy, bezpieczeństwo, wywiad konkurencyjny
[/accordion]
[accordion title=”DOWNLOAD”]PDF
HTML[/accordion]
[accordion title=”DOI”] 10.24356/SEL/22/4 [/accordion]
[/accordions]