KULTURA ORGANIZACJI W ODNIESIENIU DO JEDNOSTKI POLICJI

Piotr Augustyński

[accordions]
[accordion title=”ABSTRACT”]Dynamiczne zmiany w otaczającym świecie, powstawanie nowych rodzajów przestępczości i zagrożeń, wymagają nadania priorytetowej rangi wszystkim formom szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji. Wiąże się to z koniecznością zapewnienia wysokiego, merytorycznego poziomu kadry dydaktycznej i prowadzonych szkoleń. Czynnikiem umożliwiającym taką modernizację jest kultura organizacyjna i jej cele.

Dynamic changes in the surrounding world, the emergence of new types of crime and threats, need to give the priority of all forms of training and further training in the Police. This is due to the need to ensure a high level of substantive teaching and conducted training. Factor to the modernization of the organizational culture and its objectives. [/accordion]
[accordion title=”ARTICLE INFO”]
Keywords
Policja, kultura organizacyjna, artefakty; Police, organizational culture, artifacts
[/accordion]
[accordion title=”DOWNLOAD”]PDF HTML XML[/accordion]
[accordion title=”DOI”] [/accordion]
[/accordions]