ZRÓWNOWAŻONA KOMPETENCJA JĘZYKOWA
JAKO WARUNEK SKUTECZNEJ NEGOCJACJI

Radosława Rodasik, Patrycja Węglarz

[accordions]
[accordion title=”ABSTRACT”]Świat współczesny przesycony jest środkami masowego przekazu i kulturą ukierunkowaną na szybką informację. Jednocześnie jesteśmy świadomi naszego „aktorstwa” i naszej ciągłej „gry” z otaczającą nas publicznością, która nieustannie dokonuje oceny naszej osoby. Życie publiczne warunkuje u nas zachowanie różniące się od tego, jakie jest ono w naszym życiu prywatnym, domowym. Dlatego też większość sytuacji komunikacyjnych ma charakter negocjacji, ponieważ staramy się przekonywać naszych rozmówców i wpływać na ich decyzje i opinie w krótkim czasie.[/accordion]
[accordion title=”ARTICLE INFO”]
Keywords
komunikacja, kompetencja, gra
[/accordion]
[accordion title=”DOWNLOAD”]PDF HTML XML[/accordion]
[accordion title=”DOI”] [/accordion]
[/accordions]