INWESTYCJE W GMINIE TOKARNIA W RAMACH FUNDUSZY UNIJNYCH

ŁUKASZ WOJTASIK

[accordions]
[accordion title=”ABSTRACT”]Niniejsza praca porusza zagadnienie funduszy Unii Europejskiej realizowanych w gminie Tokarnia. Tematyka jaka została podjęta w całości poświęcona jest konkretnej jednostce samorządu terytorialnego jakim jest gmina Tokarnia. Dokonano charakterystyki gminy Tokarnia, jej najważniejszych potrzeb. Na wybranych przykładach inwestycyjnych pokazano zasady realizowania funduszy w ramach programów przedakcesyjnych oraz w latach obecnych. Zakończenie stanowi podsumowanie oraz wnioski z funkcjonowania oraz przydatności funduszy unijnych w jednostce jaką jest gmina Tokarnia.

This paper is about European funds in the community Tokarnia. Done characteristics of the most important community needs. On selected examples show the process implementation of EU preaccession funds and the present funds. At the end of the paper are the conclusions of the implementation of EU funds Tokarnia community. [/accordion]
[accordion title=”ARTICLE INFO”]
Keywords
Tokarnia, fundusze unijne, gmina; European funds, community
[/accordion]
[accordion title=”DOWNLOAD”]PDF HTML XML[/accordion]
[accordion title=”DOI”] [/accordion]
[/accordions]