ZWALCZANIE I ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI PEDOFILSKIEJ – ASPEKTY PRAKTYCZNE I PRAWNE

Andrzej Czop
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie

[accordions]
[accordion title=”ABSTRACT”]Autor przedstawia problematykę zapobiegania i zwalczania przestępczości pedofilskiej. Wskazuje na zdynamizowanie działań międzyresortowych w tym obszarze na przestrzeni ostatniej dekady. Eksponuje rolę policji jako wiodącego organu, który prowadzi zarówno rozpoznanie operacyjne tych patologicznych zachowań jak również tworzy i wdraża programy profilaktyczne mające za zadanie ochronę najmłodszych przed seksualną przemocą. Autor w studium przypadku prezentuje sukcesy organów ścigania w walce z cyberprzestępczością ze szczególny uwzględnieniem pornografii dziecięcej. Sporo uwagi poświęca także zmianom prawnym, które mogą pomóc w zwiększeniu efektywności ścigania sprawców przestępstw pedofilskich. Za najważniejsze autor uważa zespolenie i koordynację działań różnych podmiotów, dla których ważne jest dobro dziecka.[/accordion]
[accordion title=”ARTICLE INFO”]
Keywords
Pedofilia, przemoc seksualna, przestępczość internetowa, pornografia dziecięca, programy profilaktyczne, rejestr pedofilów civilization, principles
[/accordion]
[accordion title=”DOWNLOAD”]PDF
HTML[/accordion]
[accordion title=”DOI”] [/accordion]
[/accordions]