Security, Economy & Law no. 22

Table of Contents

[table td1=”Article” td2=”Site” td3=”File”]

[td1]Socio-ekonomické pozadie genézy hospodárskej sféry v Rakúsko-
-Uhorsku na prelome 18. a 19. storočia
[/td1][td2]5-15[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]System dozoru elektronicznego w Polsce – praktyka stosowania[/td1][td2]16-34[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]Wkład militarny Polskich Sił Zbrojnych w operację stabilizacyjną „Iracka Wolność”[/td1][td2]35-46[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]Powstanie i ewolucja wywiadu gospodarczego[/td1][td2]47-70[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]Kategoria bezpieczeństwa z perspektywy potrzeby oficjalnej definicji w aktach prawa[/td1][td2]71-93[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]Wandalizm stadionowy[/td1][td2]94-107[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]Security, Economy & Law no. 1/2019 (XXII)[/td1][td2]1-108[/td2][td3]PDF[/td3]
[/table]