Wandalizm stadionowy

Przemysław Stelmach, Jakub Tyrpa


Artykuł dotyczy zjawisk psychologicznych i socjologicznych wyjaśniających występowanie wandalizmu stadionowego. Autorzy poruszają kwestie związane z tym zagadnieniem: przedstawianie grup kibiców w złym świetle przez media, manipulowanie przez nie informacjami dla wzbudzenia sensacji czy występowanie konfliktów pomiędzy wrogimi klubami, a także rozważają możliwości zapobiegania dewiacyjnym zachowaniom na stadionach. Stanowi to również przyczynek do omówienia funkcjonowania służb porządkowych w Polsce i na świecie podczas widowisk sportowych, w tym tych posiadających status podwyższonego ryzyka, do zaznaczenia różnic w stosowanych przez nie rozwiązaniach oraz do przedstawienia czynników utrudniających przeprowadzanie takich imprez. Autorzy zwracają uwagę na to, że wiele sytuacji konfliktowych jest prowokowanych przez pilnujących porządku funkcjonariuszy, a nie przez samych kibiców.


Keywords
wandalizm, chuligani, fani, piłka nożna


10.24356/SEL/22/6