Wandalizm stadionowy

Przemysław Stelmach, Jakub Tyrpa

[accordions]
[accordion title=”ABSTRACT”]Artykuł dotyczy zjawisk psychologicznych i socjologicznych wyjaśniających występowanie wandalizmu stadionowego. Autorzy poruszają kwestie związane z tym zagadnieniem: przedstawianie grup kibiców w złym świetle przez media, manipulowanie przez nie informacjami dla wzbudzenia sensacji czy występowanie konfliktów pomiędzy wrogimi klubami, a także rozważają możliwości zapobiegania dewiacyjnym zachowaniom na stadionach. Stanowi to również przyczynek do omówienia funkcjonowania służb porządkowych w Polsce i na świecie podczas widowisk sportowych, w tym tych posiadających status podwyższonego ryzyka, do zaznaczenia różnic w stosowanych przez nie rozwiązaniach oraz do przedstawienia czynników utrudniających przeprowadzanie takich imprez. Autorzy zwracają uwagę na to, że wiele sytuacji konfliktowych jest prowokowanych przez pilnujących porządku funkcjonariuszy, a nie przez samych kibiców.[/accordion]
[accordion title=”ARTICLE INFO”]
Keywords
wandalizm, chuligani, fani, piłka nożna
[/accordion]
[accordion title=”DOWNLOAD”]PDF
HTML[/accordion]
[accordion title=”DOI”] 10.24356/SEL/22/6 [/accordion]
[/accordions]