Security, Economy & Law no. 23

Table of Contents

[table td1=”Article” td2=”Site” td3=”File”]

[td1]Instytucja zaprzeczenia ojcostwa – między teorią a praktyką w prawie polskim[/td1][td2]5-23[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]Rola dzielnicowego w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych[/td1][td2]24-45[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]Zapotrzebowanie na usługi fitness na terenie miasteczka studenckiego miasta Częstochowy jako element rozwoju środowiska lokalnego[/td1][td2]46-66[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]Zagrożenia cybernetyczne dla młodego użytkownika sieci w perspektywie rozwoju społeczeństwa informacyjnego[/td1][td2]67-85[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]Przyczyny oraz konsekwencje występowania zaburzeń psychicznych u żołnierzy biorących udział w misjach[/td1][td2]86-95[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]Security, Economy & Law no. 2/2019 (XXIII)[/td1][td2]1-96[/td2][td3]PDF[/td3]
[/table]