Table of Contents

[table td1=”Article” td2=”Site” td3=”File”]

[td1]TRZY FILARY KULTURY BEZPIECZEŃSTWA[/td1][td2]5-17[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE A POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE I ICH WYKRYWALNOŚĆ W POLSCE W LATACH 2000–2012[/td1][td2]18-36[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]VÝSKUM OTÁZOK VOJNY A MIERU V SÚČASNEJ SPOLOČNOSTI[/td1][td2]37-62[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]WYPADKOWOŚĆ WŚRÓD TURYSTÓW W BIESZCZADACH W LATACH 2009–2013[/td1][td2]63-93[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]KONTROWERSJE ZWIĄZANE Z WNOSZENIEM WKŁADU NIEPIENIĘŻNEGO DO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BEZ ZAWARCIA ODRĘBNEJ UMOWY PRZENOSZĄCEJ PRZEDMIOT APORTU[/td1][td2]94-103[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]ZDARZENIA O PODŁOŻU KULTUROWYM W PRZEKAZIE MEDIALNYM[/td1][td2]104-114[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]PROCES WDRAŻANIA AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA – NA PRZYKŁADZIE PARKU WODNEGO[/td1][td2]115-127[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]KULTURA BEZPIECZEŃSTWA INDYWIDUALNEGO PODMIOTU A ETAPY REHABILITACJI PO URAZACH STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO[/td1][td2]128-141[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]SZKOŁA KARATE – WYCHOWANIE I TRENING W KULTURZE BEZPIECZEŃSTWA PERSONALNEGO I KOLEKTYWNEGO[/td1][td2]142-154[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]KONCEPCJA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ JAKO STRATEGIA BUDOWANIA II FILARU KULTURY BEZPIECZEŃSTWA NA PRZYKŁADZIE WYŻSZEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I INDYWIDUALNEGO „APEIRON” W KRAKOWIE[/td1][td2]155-165[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]ROZRACHUNKI NA KONIEC OKRESU OBROTOWEGO ORAZ ICH UJĘCIE W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM[/td1][td2]166-186[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]SYSTEM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO W POLSCE. ZAŁOŻENIA I PRAKTYKA[/td1][td2]187-195[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]Security, Economy & Law no. 1/2016 (X)[/td1][td2]1-180[/td2][td3]PDF[/td3]
[/table]