Indeksacja

Indeksacja

 
Kwartalnik Security, Economy and Law jest indeksowany przez następujące instytucje parametryzacyjne i naukowe bazy danych:
 

MNiSW: 5 punktów

 

 

Index Copernicus International: ICV 67,73

 

 

BazHum

 

 

CEJSH

 

 

CEEOL