Indeksacja

Kwartalnik Security, Economy & Law jest indeksowany przez następujące instytucje parametryzacyjne i naukowe bazy danych:

Index Copernicus International: ICV 71,69

BazHum

CEJSH

CEEOL

MNiSW: 5 pkt

Znalezione obrazy dla zapytania mnisw