Rada naukowa

Nevena Atanasova-Krasteva, LtCol Assoc. Prof. Ph.D., Narodowy Uniwersytet Wojskowy im. Wasyla Lewskiego, Bułgaria

Gerhard Banse, Prof. Ph.D., Karlsruher Institut für Technologie, Niemcy

Ghita Barsan, BG. Prof. Eng. PhD., “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy, Rumunia

Jozef Blažek, Prof. Ph.D., Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Słowacja

Ing. Peter Havaj, Ph.D., Wyższa Szkoła Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach, Słowacja

Wojciech M. Hrynicki, Ph.D., Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie, Polska

Ralph R. Johnson., M.A., Służba Zagraniczna, Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, USA

Rastislav Kazanský, Assoc. Prof. PhDr. Ph.D., Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja

Jacques Paul Klein, Ambassador, Assoc. Prof., M.A.; emer. Podsekretarz Generalny Organizacji Narodów ZjednoczonychUniwersytet w Dubrowniku, Chorwacja; (dawniej:) Uniwersytet w Princeton, USA

Branislav Kovacik PhD. Doc. PhDr., Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja

Zbigniew Kuźniar, Ph.D., Akademia Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Polska

Marián Mesároš, dr. h.c. prof. Ing. DrSc. MBA LL.M., Wyższa Szkoła Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach, Słowacja

Juliusz Piwowarski, Assoc. Prof. Ph.D., Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie, Polska

Tadeusz Ratusiński, PhD., Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Assoc. Prof. Ágostan Restás, PhD., National University of Public Service, Węgry

Witold M. Sokołowski, Ph.D., Jet Propulsion Laboratory (JPL), USA

Urszula Soler, PhD., Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska

Rastislav Sopilnyk, Prof., Lwowski Uniwersytet Biznesu i Prawa, Ukraina

Jolanta Wąs-Gubała, Assoc. Prof. Ph.D., Instytut Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie, Polska