Redaktorzy tematyczni

Redaktorzy tematyczni

 

1. BEZPIECZEŃSTWO I SŁUŻBY MUNDUROWE:

Assist. Prof. Kuba Jałoszyński, Ph.D. (Polska)
Doc. Štefan Kočan, Ph.D. (Słowacja)
Prof. Antoni Olak, Ph.D. (Polska)
Assoc. Prof. Juliusz Piwowarski, Ph.D. (Polska)
 

2. EKONOMIA:

Paweł Dziekański, Ph.D. (Polska)
 

3. PRAWO:

Prof. Yuriy Boshytskyi, (Ukraina)
Wojciech M. Hrynicki, Ph.D., (Polska)
prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr h. c. mult. (Czechy)
Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., (Czechy)
 

4. MATHEMATYCZNE ASPEKTY KULTURY BEZPIECZEŃSTWA:

Ing. Tadeusz Ratusiński, Ph.D. (Polska)
 

5. MEDYCZNE I KINEZJOLOGICZNE ASPEKTY KULTURY BEZPIECZEŃSTWA:

Assoc. Prof. Tadeusz Ambroży, Ph.D. (Polska)
Assoc. Prof. Dariusz Mucha, Ph.D. (Polska)
Dorota Szczeblowska, Ph.D. (Polska)