UMOWY CYWILNO – PRAWNE

MATEUSZ TOMCZYK

[accordions]
[accordion title=”ABSTRACT”]Celem poniższej pracy jest przedstawienie zależności pomiędzy stosunkiem pracy a umową cywilną. Źródłami wykorzystanymi w pracy są publikacje naukowe dostępne na rynku oraz ustawy, w tym Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny. Umowy zlecenie są częściej zawierane przez pracodawców niż umowy o prace mimo, że przy umowie zlecenia ma on nadal obowiązki w zakresie BHP a od wynagrodzenia nalicza się składki ZUS, to jednak swoboda w zakresie zawierania umowy, regulacji czasu pracy, czy wynagrodzenia są dla zatrudniających bardzo atrakcyjne.

The purpose of this thesis is to present the relationship between the employment and the contract. Scientific publications, which are available on the market, as well as acts, such as Labour Code and Civil Code were used in this thesis. The commission contracts occur more frequently than the contracts of employment, even though the employers are bound to in the margin of safety and hygiene at work. Although the fees are charged by SII (Social Insurance Institution), the freedom in the margin of entering into a contract, work schedule or remuneration are very attractive for the employers. [/accordion]
[accordion title=”ARTICLE INFO”]
Keywords
umowa cywilna, Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny, ZUS; contract, Labour Code, Civil Code, Social Insurance Institution
[/accordion]
[accordion title=”DOWNLOAD”]PDF
HTML[/accordion]
[accordion title=”DOI”] [/accordion]
[/accordions]