KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM NA PRZYKŁADZIE UDZIAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH O ZHIERARCHIZOWANEJ STRUKTURZE W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

PATRYCJA GORYŃ
Akademia Sztuki Wojennej

[accordions]
[accordion title=”ABSTRACT”]Non-governmental organizations involved in the crisis management system operate in a specific arrangement of various types of communication. Members of hierarchical entities such as the Polish Scouting Association, besides the vertical and horizontal communications of the Union, also use oblique communication. In addition, communication and negotiation of non-governmental organizations with public administration entities can take place on many levels and on many levels, both formal and informal. It should also be borne in mind that formal channels of communication in crisis situations do not always work, and the crisis situations alone necessitate the creation of original and very individual modes of communication.[/accordion]
[accordion title=”ARTICLE INFO”]
Keywords
crisis management, non-governmental organizations with hierarchical structure, communication
[/accordion]
[accordion title=”DOWNLOAD”]PDF
HTML[/accordion]
[accordion title=”DOI”] [/accordion]
[/accordions]