Table of Contents

[table td1=”Article” td2=”Site” td3=”File”]

[td1]TRZY FILARY KULTURY BEZPIECZEŃSTWA[/td1][td2]5-17[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]Aktywność fizyczna kobiet w wieku 18 – 65 lat[/td1][td2]18-36[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]Wpływ treningu pływackiego na kształtowanie się krzywizn kręgosłupa i jego ruchomości u dzieci w wieku 10‒13 lat[/td1][td2]37-55[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]Wpływ jednorazowego masażu gorącymi kamieniami na poziom ciśnienia krwi i tętna[/td1][td2]56-73[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]TRESTNOPRÁVNA OCHRANA ZÁUJMOV A ZMENY V ZÁKONE O SPRAVODAJSKÝCH SLU ŽBÁCH – KOMENTÁR K VYBRANÝM TÉMAM NÁVRHU ZÁKONA[/td1][td2]74-82[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE JAKO PODSTAWOWY OBOWIĄZEK PAŃSTWA ZE SZCZEGÓLNY UWZGLĘDNIENIEM ROLI POLICJI W TYM OBSZARZE DZIAŁAŃ[/td1][td2]83-99[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]RELACJE CHIN I STANÓW ZJEDNOCZONYCH W CYBERPRZESTRZENI[/td1][td2]100-108[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]ZARZĄDZANIE SOBĄ JAKO BEZPIECZNY DETERMINANT RÓWNOWAGI PSYCHOSPOŁECZNEJ CZŁOWIEKA[/td1][td2]109-122[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]ADAPTACJA ZAWODOWA FUNKCJONARIUSZA W SŁUŻBIE MUNDUROWEJ NA PRZYKŁADZIE BIURA OCHRONY RZĄDU[/td1][td2]123-138[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA AUTORSKIEGO TESTU SPECJALNEJ SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ W RÓŻNYCH SPORTACH WALKI[/td1][td2]139-154[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]ANALIZA WYPADKOWOŚCI WŚRÓD TURYSTÓW W BESKIDZIE WYSPOWYM W LATACH 2007‒2010[/td1][td2]155-177[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]BEZPIECZNE ŻYWIENIE W TRENINGU SIŁOWYM[/td1][td2]178-198[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]Security, Economy & Law no. 3/2017 (XVI)[/td1][td2]1-200[/td2][td3]PDF[/td3]
[/table]