Security, Economy & Law no. 28

Table of Contents

 

 

[table td1=”Article” td2=”Site” td3=”File”]

[td1]Psychopatologia seryjnych zabójców a zagrożenie bezpieczeństwa publicznego w Polsce[/td1][td2]5-23[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]Status, rola i zadania Żandarmerii Wojskowej w Polsce[/td1][td2]24-40[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]Wpływ środków przymusu bezpośredniego wykorzystywanych i używanych przez polską policję na poczucie bezpieczeństwa funkcjonariuszy i obywateli[/td1][td2]41-54[/td2][td3]PDF[/td3]
[td1]Security, Economy & Law no. 1/2021 (XXVIII)[/td1][td2]1-55[/td2][td3]PDF[/td3]
[/table]