ĆWICZENIA PRAKTYCZNE JAKO PRZYGOTOWANIE SAMORZĄDU DO REAGOWANIA PODCZAS ZDARZEŃ

Tomasz Olejnik

[accordions]
[accordion title=”ABSTRACT”]W opracowaniu przedstawiono działania, jakie podejmowane są przez jednostki samorządu terytorialnego z zakresu bezpieczeństwa ludzi podczas faz zarządzania kryzysowego. Głównym punktem zainteresowania jest przygotowanie jako jeden z etapów zarządzania kryzysowego. Opisane zostały dwa ćwiczenia przeprowadzone przez Burmistrza na administrowanym terenie, które pokazują, jakie działania podejmowane są w praktyce, aby zgrywać odpowiednie służby wykonujące zadania ratownicze. Przedstawione w opracowaniu ćwiczenia zostały przeprowadzone praktycznie zgodnie z przedstawionym opisem.

The paper presents the actions that are taken by local authorities in the field of human security during the stages of crisis management. The main focus is to prepare as one of the stages of crisis management. You two exercises carried out by the Mayor of the administered territory, that show what is being done in practice to rip the relevant departments, perform rescue tasks. The practice in the development were carried out practically as described herein.[/accordion]
[accordion title=”ARTICLE INFO”]
Keywords
zarządzanie kryzysowe; fazy zarządzania kryzysowego; jednostka samorządu terytorialnego; ćwiczenia praktyczne; crisis management, Phases of Crisis Management, The local government, Practical Exercises
[/accordion]
[accordion title=”DOWNLOAD”]PDF HTML XML[/accordion]
[accordion title=”DOI”] [/accordion]
[/accordions]