• Nevena Atanasova-Krasteva, LtCol Assoc. Prof. Ph.D., Narodowy Uniwersytet Wojskowy im. Wasyla Lewskiego, Bułgaria
 • Gerhard Banse, Prof. Ph.D., Karlsruher Institut für Technologie, Niemcy
 • Ghita Barsan, BG. Prof. Eng. PhD., “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy, Rumunia
 • Josef Blažek, Prof. Ph.D., Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Słowacja
 • Wojciech Czajkowski, Ph.D., Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Polska
 • Ing. Peter Havaj, Ph.D., Wyższa Szkoła Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach, Słowacja
 • Wojciech M. Hrynicki, Ph.D., Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Polska
 • Ralph R. Johnson., M.A., Służba Zagraniczna, Departament Stanu Stanów Zjednoczonych, USA
 • Rastislav Kazanský, Assoc. Prof. PhDr. Ph.D., Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
 • Jacques Paul Klein, Ambassador, Assoc. Prof., M.A.; emer. Podsekretarz Generalny Organizacji Narodów ZjednoczonychUniwersytet w Dubrowniku, Chorwacja; (dawniej:) Uniwersytet w Princeton, USA
 • Branislav Kovacik Ph.D. Doc. PhDr., Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
 • Adam Krzymowski, Ph.D., Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (2011–2015), Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Zbigniew Kuźniar, Ph.D., Akademia Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, Polska
 • Jozef Martinka, Ing. Ph.D., Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie, Słowacja
 • Marián Mesároš, dr. h.c. prof. Ing. DrSc. MBA LL.M., Wyższa Szkoła Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach, Słowacja
 • Juliusz Piwowarski, Assoc. Prof. Ph.D., Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Polska
 • Tadeusz Ratusiński, Ph.D., Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska
 • Assoc. Prof. Ágostan Restás, PhD., National University of Public Service, Węgry
 • Urszula Soler, Ph.D., Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska
 • Rastislav Sopilnyk, Prof., Lwowski Uniwersytet Biznesu i Prawa, Ukraina
 • Andrzej Wawrzusiszyn, Ph.D., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 • Jolanta Wąs-Gubała, Assoc. Prof. Ph.D., Instytut Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie, Polska
 • Zinaida Zhivko, Prof. Ph.D., Lwowski Uniwersytet Biznesu i Prawa, Ukraina