1. BEZPIECZEŃSTWO I SŁUŻBY MUNDUROWE:

 • Assist. Prof. Kuba Jałoszyński, Ph.D. (Polska)
 • Doc. Štefan Kočan, Ph.D. (Słowacja)
 • Prof. Antoni Olak, Ph.D. (Polska)
 • Assoc. Prof. Juliusz Piwowarski, Ph.D. (Polska)

2. EKONOMIA:

 • Paweł Dziekański, Ph.D. (Polska)

3. PRAWO:

 • Prof. Yuriy Boshytskyi, (Ukraina)
 • Wojciech M. Hrynicki, Ph.D., (Polska)
 • prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr h. c. mult. (Czechy)
 • Doc. JUDr. Karel Schelle, CSc., (Czechy)

4. MATHEMATYCZNE ASPEKTY KULTURY BEZPIECZEŃSTWA:

 • Ing. Tadeusz Ratusiński, Ph.D. (Polska)

5. MEDYCZNE I KINEZJOLOGICZNE ASPEKTY KULTURY BEZPIECZEŃSTWA:

 • Assoc. Prof. Tadeusz Ambroży, Ph.D. (Polska)
 • Assoc. Prof. Dariusz Mucha, Ph.D. (Polska)
 • Dorota Szczeblowska, Ph.D. (Polska)