Witamy na stronie studenckiego czasopisma naukowego

(ISSN 2353-0669)

wydawanego przez Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności
Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie
.

 

„Security, Economy & Law” zostało założone na początku roku akademickiego 2012/2013 z inicjatywy studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, by sukcesywnie stać się międzynarodowym przedsięwzięciem wydawniczym dla studentów (jednym z dowodów na to jest nasza Rada Naukowa).

Zakres tematyczny

Security, Economy and Law artykuły studentów w ramach następujących dyscyplin naukowych:

  • administracja,
  • prawo,
  • nauki o bezpieczeństwie.

Cele

Początkowo celem czasopisma Security, Economy and Law było promowanie prac naukowych Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”, w szczególności autorstwa jej studentów – przyszłych badaczy i specjalistów, pośród innych prac Koła Naukowego Administracji Autonomicznym Systemem Bezpieczeństwa, niezwykle aktywnej studenckiej organizacji w naszej szkole.

Jednakże naszym głównym założeniem jest zbieranie i publikowanie wartościowych akademickich tekstów autorstwa studentów z Europy i świata, a tym samym naukowa współpraca pomiędzy młodymi badaczami z zakresu dyscyplin nauk o bezpieczeństwie, ekonomii i prawa.

Niejednokrotnie odkrycia dokonane przez początkujących naukowców nagle zdobyły uznanie i stały się poważnym wkładem w globalny inwentarz wiedzy. Czasopismo Security, Economy and Law daje pracom studentów szansę na rozpoznawalność w międzynarodowej społeczności akademickiej.

Autorstwo

Security, Economy and Law jest otwarte na publikacje prac studentów i badaczy z całego świata, jeśli tylko przejdą one naszą procedurę recenzji. Opłata za publikację jest zawieszona, jednak jeżeli autor zdecyduje się wycofać swój artykuł po otrzymaniu pozytywnej recenzji, będzie zobowiązany do wpłaty 40 zł (10 €) za artykuł. Więcej informacji na temat tego, jak zostać naszym autorem, można znaleźć w sekcji Dla Autorów.

Częstotliwość i medium

Security, Economy and Law jest półrocznikiem. Podstawową wersją czasopisma jest wersja elektroniczna.