REDAKTOR NACZELNY:

  • prof. dr hab. Juliusz PIWOWARSKI (Polska)

REDAKTORZY PROWADZĄCY:

  • Gabriela KOŁODZIEJ (Polska)

REDAKTORZY JĘZYKOWI:

  • mgr Iga PRZYTUŁA (Polska) – język polski
  • Gabriela KOŁODZIEJ (Polska) – język angielski

REDAKCJA TECHNICZNA I SKŁAD:

  • mgr Iga PRZYTUŁA (Polska)