REDAKTOR NACZELNY:

  • prof. dr hab. Juliusz PIWOWARSKI (Polska)

REDAKTORZY PROWADZĄCY:

  • Ewelina BRODZIAK (Polska)

REDAKTORZY JĘZYKOWI:

  • Ewelina BRODZIAK (Polska) – język polski
  • Agnieszka GÓRSKA (Polska) – język angielski

REDAKCJA TECHNICZNA I SKŁAD:

  • Ewelina BRODZIAK (Polska)